Yritys

Miksi?

Vuoden 2009 aikana kävi selväksi, että myös monimutkaisten pitkänkin myyntisyklin vaativien ratkaisu- ja palvelukonseptien markkinointia kannattaa ehdottomasti  tehdä ensisijaisesti verkossa. Perinteisten markkinointikeinojen (mm. puhelin, suorapostitus, messut) rooli on enemmänkin tukea verkossa tapahtuvaa markkinointia ja ohjata potentiaalisia asiakkaita nimenomaan yrityksen verkkosivuille. Eri tutkimusten valossa on selvää, että noin 90 % ihmisistä käyttää ostoprosessinsa tukena hakukoneita (Suomessa lähes aina Googlea) hankkiakseen tietoa, ratkoakseen ongelmia ja vertaillakseen ratkaisutoimittajia.

Internet on 2000-luvulla muuttanut myös B2B-asiakkaiden ostokäyttäytymistä radikaalisti. Vielä 10 vuotta sitten jostakin ratkaisusta kiinnostunut asiakasyritys hankki tietoa osallistumalla messuille, lukemalla alan aikakauslehtiä ja käymällä seminaareissa. Asiakkaat ottivat tyypillisesti yhteyttä ratkaisutoimittajien myyntihenkilöihin varsin varhaisessa vaiheessa ostoprosessiaan.

Tänään sama prosessi näyttää varsin erilaiselta. Asiakkaat aloittavat tiedon hankkimisen aina vain useammin Googlesta. Internet onkin pullollaan tietoa tuotteista, palveluista ja eri ratkaisuvaihtoehdoista. Ostajat osaavat katsoa tuote-esittelyitä toimittajiensa web-sivuilta ja vertailla kilpailijoiden tuotteita ilman myyjiäkin.

Toimittajien verkkosivujen tarjoama asiantuntijasisältö, blogit ja aiheeseen liittyvät keskustelupalstat auttaavat potentiaalista asiakasta tiedonhaussa. Melko myöhään ostoprosessissa asiakas ottaa sitten yhteyttä myyjään. Tässä vaiheessa asiakas tietää myyjän tuotteista ja palveluista varsin paljon, joskus jopa enemmän kuin myyjä itse!

Tämä muutos parantaa varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten kilpailutilannetta, sillä internetissä pieni yritys voi hyvinkin olla tasavertainen isomman kanssa. Ja fiksusti toimiessaan voi pieni yritys jopa päihittää isompansa markkinoinnin tehokkuudessa. Enää ei markkinointiin käytettävä rahamäärä välttämättä ratkaise peliä isojen eduksi.

Mitä?

Myyntiplussan asiakkaita ovat  monimutkaisuja ratkaisuja ja palvelukonsepteja myyviät yritykset. Näille tarjoamme internetiä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäviä, markkinointia ja asiakashankintaa tehostavia palveluita. Autamme asiakkaitamme löytämään uusia potentiaalisia  asiakkaita – tai mikä parempi,  tulemaan potentiaalisten asiakkaiden löytämiksi – ja muuntamaan nämä asiakkaat validoiduiksi liideiksi.

Useilla yrityksillä on edelleen verkkosivut, jotka muistuttavat verkkoon siirrettyä paperiesitettä. Sivuja päivitetään harvoin, niiden löydettävyys Googlessa on heikko ja kävijämäärät ovat alhaiset. Tämän lisäksi sivuilta puuttuu usein myös ne elementit, joilla kävijöistä saadaan tuotettua tunnistettuja liidejä.

Myyntiplus auttaa muuttamaan yrityksesi staattisen verkkosivun – hakukoneiden, blogien ja sosiaalisen median myötävaikutuksella – interaktiiviseksi markkinointikoneistoksi, joka on hereillä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä ja tuottaa myynnillesi jatkuvasti laadukkaita liidejä.

Teemme asiakasprojekteissa läheistä yhteistyötä teollisuuden ja teknologiayritysten ratkaisu- ja palvelumyynnin kehittämiseen erikoituneen Customer Centric Selling Finlandin kanssa.

Missä?

Myyntiplus Oy sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä. Tarkemmat yhteystiedot ja kartta löytyvät yhteystietosivultamme.