Uusasiakashankinta ja liidien validointi

Puhelimitse tapahtuva uusasiakashankinta, liidien validointi ja tapaamisten sopiminen täydentää B2B-asiakashankinnan palvelut kokonaisuudeksi, jonka avulla myyjäsi ja asiantuntijasi pääsevät “valmiiseen pöytään” keskustelemaan aidosti kiinnostuneen potentiaalisen asiakkaan kanssa.

Kuinka toimimme?

Kaikki asiakaskontaktit valmistellaan huolella ja toteutetaan osana suunnitelmallista lähestymistä.

Hyödynnämme laajasti internetin tarjoamia mahdollisuuksia, kuten mm.

 • sähköpostia,
 • hakukoneita,
 • kohdeasiakkaiden web-sivuja,
 • kampanjasivustoja,
 • web-analytiikkaa,
 • sosiaalista mediaa
 • ilmaisia ja maksullisia kontakti- ja yritystietokantoja.

Me ymmärrämme

 • toimeksiantajamme liiketoiminnan haasteet ja tavoitteet
 • kohdeasiakkaiden liiketoimintahaasteet
 • kohdeasiakkaiden organisaation ja päättäjien roolit

Emme sovi turhia palavereita, vaan lupaamme tapaamisia tarkasti valikoiduille aidosti kiinnostuneille päättäjille. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä myyjienne kanssa.

Palvelu mitoitetaan ja aikataulutetaan yrityksenne tarpeisiin sopivaksi.

Minkälaisia tuloksia voit odottaa?

 • Myyntisuppilossa on jatkuvasti uusia validoituja prospekteja.
 • Tiedät paremmin, ketkä ovat parhaita prospektejasi tavoittelemassasi kohderyhmässä.
 • Voit keskittyä kommunikoimaan prospektien avainhenkilöiden kanssa.
 • Myyntitiimin tehokkuus lisääntyy, koska he voivat keskittyä myymiseen.
 • Myynnin kasvu on paremmin ennustettavissa.