Google-hakutulosten anatomia

Valtaosa ihmisistä käyttää Googlea hakiessaan tietoa internetistä, ja hyvin suuri osa yrityksistäkin hyödyntää hakukoneita yrityksensä markkinoinnissa. Tästä huolimatta hyvin usein ihmisille ei ole täysin selvää, mitä he hakutuloksissa näkevät – puhumattakaan siitä, miten noissa hakutuloksissa näkyviin asioihin vaikutetaan. Siksipä tässä onkin pieni yhteenveto siitä, mitä aivan tavallinen Googlen tekstihaulla esiin saatu hakutulossivu sisältää ja miksi. Osa tällaisesta hakutuloksesta näkyykin oheisesta kuvassa.

Haku tulokset

1. Maksetut hakutulokset eli hakukonemainokset (Google AdWords -mainokset).

Hakukonemainoksia näytetään hakutuloksissa (hyvin paljon yksinkertaistettuna) sen mukaan, millä hakusanoilla ne halutaan näkyviksi ja mitä napsautuksesta on Googlelle tarjottu maksettavaksi. Huomaa, että mainoksen otsikossa, leipätekstissä ja www-osoitteessa sijaitsevat, hakulauseen sisältämät avainsanat on lihavoitu.

2. Luonnollisen (ns. orgaanisen) hakutuloksen otsikko.

Tämän otsikkotekstin Google ottaa hakutuloksessa näkyvän sivun ns. metatietojen “Title” -kentästä.Title-kenttä on Googlelle tärkein indikaatio siitä, mistä asiasta kyseisellä sivulla puhutaan. Huomaa, että otsikossa olevat hakulauseen avainsanat on lihavoitu.

Usein vertaan sitä itse kirjan selkämyksessä olevaan tekstiin, jossa yleensä on kirjan ja sen tekijän nimi. Kun etsit kiinnostavaa kirjaa kirjahyllystä, näet ensimmäiseksi selkämyksen tekstin. Samalla tavoin Google käsittelee Title-kenttää.

Riippuen esimerkiksi käytetystä julkaisujärjestelmästä, tähän kenttään tulee usein automaattisesti kyseisen sivun pääotsikko. (Tämä on käytännössä sama teksti, jonka selaimet näyttävät otsikkopalkissaan kyseisellä sivulla – ks. viereinen kuva. Katso myös tämän artikkelin pääotsikkoa ja selaimen otsikkopalkkia.)

3. Luonnollisen hakutuloksen kuvausteksti (engl. snippet).

Tämän tekstiviestin mittaisen tekstikatkelman Google ottaa tämän tekstin useimmiten hakutuloksissa esiintyvän sivun metatietokentästä “description” (muttei läheskään aina, tämä riippuu monista seikoista). Tämän kentän sisältö ei näy peruskäyttäjälle käytännössä missään muussa yhteydessä kuin hakutuloksissa. Huomaa, että kuvaustekstissäkin olevat hakulauseen avainsanat on lihavoitu.

Tämä teksti ei vaikuta millään lailla sivun sijoittumiseen hakutuloksissa, mutta sen merkitys piileekin siinä, että käyttäjä napsauttaa paljon mieluummin sivua, jolla on hakutuloksissa houkutteleva kuvausteksti (snippet).

Hyvät julkaisujärjestelmät antavat mahdollisuuden sivun kirjoittajalle tehdä jokaiselle sivulle oma erilainen sivukohtainen “description”-teksti.

4. Luonnollisen hakutuloksen www-osoite (ns. URL)

Huomaa, että selväkielisessä www-osoitteessa olevat hakulauseen avainsanat on lihavoitu. Google näyttää pitkästä osoitteesta vain alun ja lopun.

Hyvät julkaisujärjestelmät antavat mahdollisuuden sivun kirjoittajalle muokata sivuosoite haluamakseen, sillä avainsanoja sisältävällä www-osoitteella on tärkeä merkitys hyvien hakutulosten saavuttamisessa.

5. Linkki Googlen välimuistiinsa tallettamaan kopioon sivustosta.

Tämän linkin takaa löytyy indeksoinnin yhteydessä Googeln tietokantaan tehty kopio sivustosta. Tätä kautta sivustoa voi tarkastella esimerkiksi silloin, kun alkuperäisen sivu ei jostain syystä olekaan saatavilla.


Googlen hakutuloksissa näkyy usein monia muitakin elementtejä, mutta kävin tässä nopeasti läpi kaikkein yleisimmät asiat, jotka liittyvät Googlen tekstihaun näyttämiin hakutuloksiin ja siihen, mistä nuo hakutuloksissa kustakin sivusta näkyvät kentät oikein tulevat. Kohdat 2-4 ovat myös niitä asioita, joiden muokkaus on tärkeä osa hakukoneoptimointia.