Lisää tehoa B2B-ratkaisumyyntiin?

myynnin kehittäminen

Haluatko parantaa myynnin ennustetarkkuutta? Pyritkö nostamaan kauppojen saamisen todennäköisyyttä, lyhentämään myyntisyklejä tai kasvattamaan myyntiprojektien ja kauppojen kokoa? Vai onko tavoitteenasi lisätä myynnin proaktiivisuutta ja systemaattisuutta? Jotta yrityksesi myyntiorganisaatio pystyy jatkuvasti saavuttamaan myyntitavoitteensa ja säilyttämään kilpailukykynsä, sen tulee rakentaa ja ylläpitää suorituskykyistä myyntikulttuuria.

Myyntiprosessi

Suorituskykyisen myyntikulttuurin perusta on systemaattinen, toistettava ja mitattava myyntiprosessi, joka samalla parhaalla mahdollisella tavalla heijastaa asiakkaittesi ostokäyttäytymistä.

Myyntivalmennus

Suorituskykyisen myyntikulttuurin rakentamisen  toinen keskeinen osatekijä on ammattilaisten suunnittelema ja toimittama myynnin valmennusohjelma.

Myynnin johtaminen

Suorituskykyisen myyntikulttuurin kolmas osatekijä on myynnin johtamisen järjestelmä, joka rakentuu perusjohtamistaitojen, kuten suunnittelun, organisoinnin, delegoinnin ja seurannan pohjalle.

Ketä me olemme?

Myyntiplus Oy:n perusti Pekka Sahlsten kesällä 2008. Pekka on hankkinut myynnin ja markkinoinnin kokemuksensa 15 vuoden aikana kansainvälistä kauppaa tekevissä ohjelmisto- ja teknologiayhtiöissä. Hänen tarkoituksenaan oli alusta lähtien löytää palvelumalleja, joilla usein hyvin tuoteorientoituneita asiantuntija- ja teknologiayrityksiä voitaisiin auttaa löytämään helpommin uusia asiakkaita.